strona glowna

Kilka słów o nas

All Seasons IBS spółka akcyjna (S.A.) funkcjonuje na polskim rynku od ponad 8 lat. Poprzednio w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 2016 roku w postaci spółki akcyjnej.
Spółka zbudowała swoją pozycję na rynkach międzynarodowych oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na rynku. Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy konsultingowe.

Usługi outsorsingowe pozwalają na realizacje pewnych zadań, nie stanowiących podstawowej działalności firmy bez ponoszenia znaczących kosztów związanych z zatrudnianiem odpowiednio przygotowanego personelu, wyposażenia oraz innych związanych z tym pochodnych. Oferowana usługa outsorsingu finansowego polega na wspieraniu firm w zakresie zarządzania finansami.

W ramach tej usługi oferujemy Państwu praktyczne wsparcie w postaci finansowego faktoringu i faktoringu odwróconego. Są to stosunkowo nowe usługi, które polskie prawo kwalifikuje w odniesieniu do przepisów kodeksu cywilnego. Faktoring i faktoring odwrócony pozwalają Państwu na większą elastyczność w obszarze finansowym poprzez przeniesienie ciężaru realizacji płatności bieżących na trzeci podmiot (w tym przypadku na nas). Pozwala to również na szybszy obrót środkami finansowymi, nie czekając na płatności kontrahentów, gdyż wszelkie należności płacone są w chwili realizacji danej transakcji (sprzedaży towaru czy też wykonania usługi). Są to instrumenty często wykorzystywane w gospodarkach rozwiniętych, pozwalające na komfortowe i elastyczne zarządzanie finansami.

Usługi outsourcingu finansowego pozwalają na korzystanie z usług doświadczonych i wysokokwalifikowanych profesjonalistów, bez konieczności zatrudnienia ich we własnej firmie. Bez wątpliwości pozostaje fakt, iż koszt współpracy z wyspecjalizowanym zespołem finansistów zawsze będzie niższy niż ten, który należałoby ponieść organizując taką funkcję w strukturze własnego przedsiębiorstwa.

Portfolio naszej firmy oraz opis wszystkich sektorów działalności spółki znajduje się na stronie All Seasons IBS SA

Team
All Seasons IBS SA